• Thời lượng
    0 video
  • Cấp độ
  • Danh mục


Nội dung Học phần

TUẦN 1
Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính+Bài tập (T1,2) Xem
kiểm tra 15p Xem
Bài tập (giao về nhà) Xem
Bài giảng 1 Xem
Bài tập 1 Xem
Hướng dẫn Xem
Bài giảng số 2 Xem
Bài giảng số 2 -2 Xem
TUẦN 2
Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet (T 3,4) Xem
KT 15 lần 1 Xem
TUẦN 3
Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (T5,6) Xem
TUẦN 4
Bài thực hành 1 (T8) Xem
TUẦN 5
Bài thực hành 1 (T9) Xem
Bài thực hành 2 (T10) Xem
TUẦN 6
Bài thực hành 2 (T11) Xem
Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử (T12) Xem
TUẦN 7
Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử (T13) Xem
Bài thực hành 3(T14) Xem
TUẦN 8
Bài thực hành 3 (T15) Xem
Báo cáo HDTNST (T16) Xem
TUẦN 9
Ôn tập (T17) Xem
KT giữa kỳ 1 (T18) Xem
TUẦN 10
Bài 5 Bảo vệ thông tin máy tính (T19,20) Xem
TUẦN 11
Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét virus (T21,22) Xem
Tuần 12
Bài giảng số 1 Xem
Bài kiểm tra cuối kì Xem
Email quên mật khẩu.docx Xem
Bài giảng số 1 Xem
Kiểm tra 15 phút Xem

Hồ sơ Giảng viên

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
0918 776 134
Email Giáo vụ:
support@cohota.com